2016 Aşure günü ne zaman? Aşure nasıl yapılır?

Muharrem ayının gelmesi ile birlikte müslümanlar Aşure Günü ne zaman sorusunu merak etmeye başladı. Arapçada 10 manasına gelen Aşure günü müslümanlar ,için büyük önem taşımaktadır. İslami inanca göre Nuh tufanının 10uncu günü Nuh peygamber, elinde kalan son malzemelerle bu yemeği yapmıştır. Peki Aşure günü 2016 yılında ne zaman kutlanacak?

Müslümanlar için büyük önem arz eden Aşure günü 2016 yılında 11 Ekim günü idrak edilecek. Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi vessellem Aşure gününden bir gün önce veya bir gün sonra bir gün oruç tutanların tuttukları orucun o yılki günahlarına bir yıl kefaret olacağı müjdesini vermiştir. Peygamber efendimiz Aşure gününde Yahudilerin de aynı gün oruç tutmasından dolayı bir karışıklık olmaması için Aşure gününden bir gün önce veya 1 gün sonra oruç tutulmasını istemiştir.

Aşure, (Aşura) Arapçada 10 manasına gelen aşara kelimesinden türemiştir. Sözcüğün Sâmî diller arasında ortak bir sözcük olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, sözcük (ve gün) Musevilik inancında Büyük Kefaret Günü için kullanılmıştır.

İslami inanca göre Nuh tufanının 10uncu günü Nuh peygamber, elinde kalan son malzemelerle bu yemeği yapmıştır. Bizim 365 günlük takvimimize göre de her sene günü değişir, bu yıl 25 Ekim muharrem ayının birinci günü ve dolayısıyla Hicri olarak yeni yılın ilk günüydü. Muharrem ayının 10uncu günü olan 3 Kasım ise Aşure günüdür.

Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61de Muharremin onuncu gününde (10 Ekim, 680) Kerbelâda Yezidin ordusunca katledilmiştir. Bunun dışında Aşure Gününde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır. Bunlar; Âdemin işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdrisin diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuhun gemisinin tufandan kurtulması, İbrahimin ateşte yanmaması, Yakupun oğlu Yusufa kavuşması, Eyyubun hastalıklarının iyileşmesi, Musanın Kızıldenizden geçip İsrailoğullarını firavundan kurtarması, Yunusun balığın karnından çıkması, İsanın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir. Bu olaylar saygın hadis Kitaplarının hemen hepsinde geçmektedir.

Musevilerin de bu günü oruçla geçirdikleri, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullahın bu günde oruç tutmayı tavsiye ettiği, Yahudilere benzememek açısından orucun Aşure günü ile bir gün öncesi veya bir gün sonrası ilâve edilerek tutulması gerektiğine inanılır.

Alevî inancında Aşûre Günü ve Muharrem Mâtemi

Alevîlerde, Hüseyinin Kerbelâdaki acısı başta olmak üzere On iki İmamların acılarını anmak ve anlamak için Muharrem Mâtemi tutulur.

Muharrem Mateminin amacı: Bu türlü acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevî öğretisini özümsemektir. Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez ve et yenmez. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez. Kimsenin kalbini kırmamak, dili ile kimseyi incitmemek, kimse hakkında dedikodu yapmamak Mâtem Orucunun temel ilkesidir. Sağlığı yerinde olanlar oruç tutarlar. Matemden amaç, kendine eziyet yapmak değil, kötülük ve katliamların bir daha olmaması adına anmak ve unutmamaktır. Kerbelâ katliamında hasta olması nedeniyle İmam Zeynel Abidinin kurtulması ve Alinin soyunun devam etmesi nedeniyle de Allaha şükredilir. Bu nedenle Muharrem mâtemi, aşûre geleneği ile biter. 12 gün orucun ardından Aşûre Günü yapılır. 12 değişik malzemeden oluşan aşûre yenilir ve dağıtılır.

Aşure günü neler yapılır?

1- AŞURE günü oruç tutmak sünnettir.
Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!
2- Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsanın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şira)
3- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Alla­hü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] oku­malıdır. Ayrıca Kuran-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şira)
4- Sadaka vermek sünnettir, ibadet­tir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şira)
Bugün aşure ibadet diye aşure pi­şirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bu­gün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Ha­dis-i şerifte, Aşure günü ismidle sür-melenen, göz ağrısı görmez buyurul­du. (Hakim)
5- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam ve­ren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şira)
6- Çoluk çocuğunu sevindirmek! Ha­dis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafa­kası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)
7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şira)
[Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.
8 – O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.
9- Dua Okunmalı, 10 defa şu dua okunur:

Sübhanallahi milel mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş

10- Namaz Kılınmalı Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktin­de 2 rekat namaz kılınır.
Sadaka vermek sünnettir, iba­dettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre ka­dar sadaka ve­ren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyu­ruldu. (Şira)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları saklıdır © 2018 sesli sohbet YüreğininSesi Arkadaşlık Sitesi