Borcu Olanlara Yeni Fırsat!

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, devlete olan borçların yaklaşık 60 milyar liralık bölümünün yeniden yapılandırılması sırasında ortaya çıkan aksaklıkları telafi edecek.

Bilgi eksikliğinden veya internet üzerinden yapılan yanlış başvurulardan dolayı borçlarını yapılandıramamış vatandaşlara 30 Eylül 2011 tarihine kadar yeni bir hak sağlandı. Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci pazartesi günü il ve ilçelerdeki tüm vergi dairesi başkanlıklarına bir iç genelge yayınladı. Genelgede, vergi, gümrük vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezaları ve diğer bazı idari para cezalarıyla ilgili başvurularda yanlış anlamalardan veya eksik bilgiden kaynaklı olarak mükelleflerin borçlarının yapılandırılamadığı belirtildi.

PEŞİNDE ÖDEMELERDE 1 AĞUSTOS SON

Mali af düzenlemesinden yararlanmak için süresinde bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükelleflerin, 30 Eylül 2011 tarihine kadar borçlu oldukları diğer vergi dairelerine yazılı başvurmaları halinde bu başvuruları kabul edilecek. İnternet üzerinden başvuruda bulunan ve borcu bulunmasına rağmen eksik bilgi girmeleri nedeniyle kendilerine ‘yapılandırılacak borç bulunamadı’ mesajı gönderilen mükelleflerin borçları çıkartılarak, 30 Eylül tarihine kadar ödemeleri istenecek. Söz konusu diğer mükelleflere de 30 Eylül’e kadar başvuruda bulunarak borçlarını yapılandırma imkânı sağlanacak. İhtilaflı veya dava aşamasındaki borçlar için yapılan başvurularda yeniden yapılandırma hakkından yararlanabilmek için mükelleflerin davalarından vazgeçmeleri istenecek. Borcunu peşin ödemek isteyen mükellefler, peşinatı 1 Ağustos 2011 tarihine kadar yatırmak zorunda olacaklar.

YENİ HAKTAN KİMLER YARARLANACAK?

* Birden fazla vergi dairesine borcu olduğu halde sadece bir daireye başvuruda bulunanlar.
* İnternet üzerinden başvuru hakkı tanınan trafik cezası ve idari para cezalarıyla diğer bazı borçlar için eksik bilgi girmeleri nedeniyle ‘yapılandırılacak borç bulunamadı’ mesajı alanlar.
* Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik cezası ödemek için internet başvurusunda araç plaka bilgisini girmeyen; birden fazla aracı olup da araçların tamamına ilişkin bilgileri girmeyen; araç sahibi olmaması nedeniyle T.C. kimlik numarası girerek trafik para cezası borçlarını yapılandıramayanlar.
* Başvuruda kendi dairesini yazan ancak başka vergi dairesine de borcu bulunanlar.
* Ortağı ya da sorumlusu olduğu şirketin borcunu yapılandırmak için kendi T.C. kimlik numarasıyla başvuranlar.
* Kesinleşmiş borçları için yazılı başvurmaları gerekirken internet üzerinden başvuranlar. * Dava safhasındaki borçları için sadece kesinleşmemiş borçları için başvuranlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir