İlaç fiyatları yılda bir kez değişecek

Türkiyedeki ilaç fiyatları, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ ile referans ülke fiyatına göre yılda iki kez değil, bir kez değişecek. Kur farkına göre değişim ise geçmişte olduğu gibi yılda bir defa yapılacak.

AA

Türkiyedeki ilaç fiyatları, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle yılda iki kez değil, bir kez değişecek. Kur farkına göre değişim ise geçmişte olduğu gibi yılda bir defa yapılacak.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın uygulama esaslarının belirlendiği Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ, bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin alınan bilgiye göre, Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlarının uygulandığı, fiyatlandırma esaslarının daha sade ve anlaşılır bir dille ifade edildiği tebliğ ile Türkiyede ilaç fiyatlandırma sistemi ve yerli ilaç imalinin teşvikine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Türkiyede maliyet-kar temeline dayanan ilaç fiyatlandırma sistemi, 2004te yayımlanan Fiyat Kararnamesi ile değiştirilerek Referans Fiyat Uygulaması başlatılmış, Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz referans alınan ülkeler olarak belirlenerek, bu ülkeler arasındaki en düşük fiyat gerçek kaynak fiyat olarak kabul edilmişti.

Tebliğ ile söz konusu referans ülkeler değişmeksizin referans fiyat artışından kaynaklı depocuya satış fiyatlarının üst sınır artış oranı yüzde 100den yüzde 50ye, referans ülke değişiminden kaynaklı ilaç fiyatları artış oranı ise yüzde 100den yüzde 20ye düşürüldü.

Böylece, referans alınan ülke fiyatlarındaki artışın ya da referans ülke değişiminin Türkiyedeki ilaç fiyatlarına etkisi büyük ölçüde kontrol altına alınması sağlanacak.

Ayrıca Türkiyedeki ilaç fiyatları, referans ülke fiyatına göre yılda iki kez değil bir kez değişecek. Kur farkına göre değişim ise geçmişte olduğu gibi yılda bir defa yapılacak.

İlaçta Yerelleşme Projesi desteklenecek

Tebliğde, İlaçta Yerelleşme Projesi kapsamında Türkiyede yeni geliştirilen ürünlerin teşviki amacıyla da düzenlemelere gidildi.

İlaçların fiyat kaynaklı olarak yerelleşememesinin önüne geçilecek düzenlemelerin de yer aldığı Tebliğde, Türkiyede imal edilen geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin sayısının artırılması amacıyla bu konuda çalışan firmalar desteklenecek.

Ayrıca, tebliğle eş değeri olmayan bir ilacın, ilk eş değerinin Türkiye piyasasına daha hızlı girmesi de sağlanacak ve dünyadaki yenilikçi ve pahalı ürünlerin Türkiyeye daha uygun fiyatlarla girişleri de kolaylaşacak.

Add your comment

Your email address will not be published.