Sigara tüketiminde büyük düşüş

Türkiyede bu yılın ilk 6 ayında içilen sigara miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 41 milyar 779 milyon adede geriledi .

Türkiyede bu yılın ilk 6 ayında içilen sigara miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 41 milyar 779 milyon 190 bin 560 adede geriledi.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan (TAPDK) verilen bilgiye göre, Türkiyede yetişkinlerin tütün ürünü kullanma durumu konusunda bilgi elde etmek ve bu konuda karar alıcılara ve araştırmacılara veri kaynağı oluşturmak amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (KYTA) tamamlandı.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin 2008 yılında yüzde 31,2si (16 milyon kişi) her gün veya ara sıra tütün ürünleri kullanırken, 2012de bu oran yüzde 27,1e (14,8 milyon kişi) düştü ve tütün ürünü kullanma sıklığı yüzde 13,4 oranında azaldı.

Erkeklerin yüzde 41,5i, kadınların yüzde 13,1i tütün kullanıyor

Tütün ürünü kullananların oranı da erkeklerde yüzde 47,9dan yüzde 41,5e; kadınlarda ise yüzde 15,2den yüzde 13,1e düştü.

Araştırmaya göre, tütün ürünü kullanan 10 kişiden 6sı sigarayı bırakmayı düşünüyor. Tütün ürününü bir ay içinde bırakmayı düşünenlerin oranı yüzde 12,9, 12 ay içinde bırakmayı planlayanların oranı ise yüzde 35,4 olarak belirlendi. Araştırmanın değerlendirme bölümünde ise şu görüşlere yer verildi:

“Tütün ürünlerinin tüketimi açısından ortaya çıkan net sonuç, Türkiyede tütün kontrolü yasalarının ve Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planının etkin uygulandığına işaret etmektedir. Bu sayede, tütün ürünü tüketenlerin sayısı 2008den 2012ye 2 milyon 200 bin kişi azalmış, kullanım sıklığı yüzde 4,1 gerilemiştir. Sigara kullanımındaki en belirgin azalma gençler ve az eğitimli kişiler gibi fiyat artışına duyarlı kesimlerde olmuştur.

Dünya Sağlık Örgütünün 2013 yılı Küresel Tütün Salgını Raporuna göre, Türkiye, tütün kontrolü açısından üst düzeyde başarı sağlayarak tüm kriterleri sağlayan ilk ve tek ülke olmuştur. Raporda diğer ülkelerin Türkiyeyi takip etmesi ve örnek alması istenmiştir.”

Kapalı alanlarda sigara içme yasağı, etkisini göstermeye devam ediyor. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde içilen sigara miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 41 milyar 779 milyon 190 bin 560 adede geriledi. Bu rakam 2012nin aynı döneminde 46 milyar 325 milyon 44 bin 100 adet düzeyinde bulunuyordu.

Add your comment

Your email address will not be published.