Bakanlıktan Domuz Gribi Açıklaması

Bakanlıktan Domuz Gribi Açıklaması

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde domuz gribi ile ilgili açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde ayrıca şu açıklamaya yer verildi:

“Grip pandemisi tüm dünyayı etkilemeye devam etmektedir. Salgının yayılım hızını etkileyen en önemli faktör, toplumda hastalığa karşı oluşan bağışıklık düzeyidir. Diğer önemli faktörler; korunma tedbirlerine riayet, iklim şartları, nüfus yoğunluğu ve hareketliliğidir. Gribe karşı bağışıklık, hastalığı geçirmek veya aşı olmak suretiyle oluşmaktadır. Hastalık genellikle hafif ve orta şiddette seyretmekle birlikte, ciddi hastalık ve ölüm riski de bulunmaktadır. Bu sebeple aşılanma, kişileri hastalıktan koruduğu gibi, salgının yayılım hızını da azaltan en uygun yoldur.

Salgının yayılım hızını etkileyen faktörler sebebiyle, hastalığın ülkeleri etkileme düzeyi birbirinden farklılık göstermektedir. Güney yarımküre ülkelerinde hastalık Temmuz-Ağustos aylarında en yüksek seviyeye ulaşmış ve yaz dönemi ile birlikte oldukça azalmıştır. Ülkemizin de içinde bulunduğu kuzey yarımküre ülkelerinde ise sürecin başlangıç dönemi, aşılama oranları, iklim özellikleri gibi faktörler sebebiyle hastalığın yayılma eğilimi farklılık göstermektedir.

ABD, Kanada, İsveç, İsviçre gibi aşılamanın yoğun olarak uygulandığı ülkelerde salgın yayılım hızında azalma ortaya çıkmışken, henüz aşılamaya başlayamamış veya yeterince aşılama yapamamış ülkelerde hastalık yayılmaya devam etmektedir.

Pandemi başlangıcından bu yana ülkemizde yaklaşık 4 milyon kişinin hastalıkla karşılaştığı hesaplanmaktadır. Yaklaşık 2 milyon doz aşı uygulaması gerçekleştirilmiştir. Böylelikle ülkemizde hastalığa karşı bağışık hale gelen kişi sayısının 6 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayı hastalığın yayılım hızının kesilmesi için yeterli değildir. Bu sebeple aşılanmanın kişisel ve toplumsal korunma için artarak devam etmesi çok önemlidir. Hastalığın mevsimsel özelliği sebebiyle kış sonrasında azalması ve bir dahaki sonbaharda tekrar artma eğilimine girmesi beklenmektedir.

Hastalık artık tüm illerimizde görülmektedir. 67 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımız olmuştur. Hastalık her yaş grubunda görülmekle birlikte daha sık olarak çocuk-genç ve orta yaş nüfusta görülmektedir. Yaşlılar daha az hastalanmakla beraber, yaşlılarda hastalık daha şiddetli seyretmekte ve ölüme yol açabilmektedir. Hastalık; gebe ve lohusalar, kronik hastalığı bulunanlar ve okul öncesi çocuklarda daha fazla ölüme yol açmaktadır.

Hayatını kaybedenlerin üçte biri 50 yaş altında ve sağlıklı olduğu bilinen kişilerdir. Ülkemizdeki haftalık ölüm sayıları hastalığın yayılım eğilimine paralel olarak belirli bir düzeyde seyretmekte olup, nüfusa oranı diğer ülkelerle benzerdir.

Halen pandemik grip sebebiyle hastanelerde yatan hastalarımızın 181’inin takip ve tedavisi yoğun bakım ünitelerinde devam etmektedir.

Pandemi aşısı dünyada 100 milyonun üzerinde uygulanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre aşının yan etkileri mevsimsel grip aşısıyla benzerdir. Ülkemizde de yaklaşık 2 milyon doz aşı uygulanmış ve ciddi yan etkiye rastlanmamıştır.

Son günlerde vatandaşlarımızın aşıya artan talepleri tüm sağlık kuruluşlarında ve bütün yaş gruplarına aşı yapılması suretiyle karşılanmaktadır. Aşılama ile ilgili herhangi bir aksaklık meydana gelmemesi için gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Vatandaşlarımızca tespit edilen bir aksaklık olduğu takdirde ALO 184 SABİM hattı aranabilir.

10 yaş altında olup ilk aşı dozlarının üzerinden en az 3 hafta geçmiş olan çocuklarımızın ikinci doz aşılarını yaptırmaları önem arz etmektedir.

Okul çağında olan ve velileri tarafından aşılanmaları uygun görülen çocuklarımızın okullarda aşılanmalarına sağlık ekiplerimizce devam edilmektedir.

Ülkemizde hastalık aktivitesi devam etmekte olduğu için vatandaşlarımızın gecikmeksizin aşılanmaları önemlidir. Aşı uygulaması sonrasında hastalıktan koruyucu bağışıklığın oluşması ortalama 10-14 gün sürdüğünden, aşı olanların kişisel korunma önlemlerine riayet etmeleri gereklidir.

Aşı aile hekimliklerimiz, sağlık ocaklarımız ve bütün hastanelerimizde ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

YuReKTeN

Her gün bir şey umuyoruz ve bir şey bekliyoruz ancak bazen hiçbir şeyin değişmeyeceğinin farkındayız, ancak yine de beklemeye devam ediyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir