Tarım ve Köyişleri Bakanlığnın Adı Değişiyor

Tarım ve Köyişleri Bakanlığnın Adı Değişiyor

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, ”Tarım ve Gıda Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı”nın, alt komisyona gönderilmesini

Komisyon, tasarının DSP İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in ”Toprak Bankası” kurulmasına ilişkin kanun teklifi ile birleştirilerek görüşülmesi de kabul etti.

Tasarı üzerinde söz alan Macit, toprağı verimli bir hale getirmek, parçalanmasını ve amaç dışı kullanımını engellemek için kanun teklifi verdiğini belirterek, ”Yabancı sermayeli bankaların çiftçilerin topraklarını ipotek altına almasını da engellemiş olacağız” dedi.

Tasarı hakkında bilgi veren Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker de artık dünyada gıdanın tarladan sofraya gelinceye kadar bütün safhalarda tek noktadan denetlendiğini, AB’de de bu yaklaşımın olduğunu ifade etti.

1991 yılından bu yana Tarım Bakanlığının bir teşkilat kanununa kavuşamadığını, kanun hükmünde kararname ile görevlerini yürüttüğünü dile getiren Eker, böyle bir sektörün teşkilat kanununa kavuşması gerektiğini belirtti.

Köyişleri Genel Müdürlüğünün lağvedildiğini anımsatan Eker, Bakanlığının bu konuda yürüttüğü bir faaliyetinin bulunmadığını, adının da bu yönde değiştirildiğini söyledi.

Eker, gıda sektörünün tarım için önemli bir sektör olduğunu, bu nedenle bakanlığın adının ”Tarım ve Gıda Bakanlığı” olarak değiştirilmesinin uygun olacağını kaydetti.

Kanunla, bakanlığının konu bazında örgütlenme modeline geçeceğini, kırsal kalkınmanın da ele alındığını, bürokratik zincirin azaltılmasının amaçlandığını dile getiren Eker, çalışanların özlük haklarında bir mağduriyet olmayacağını, ayrıca kariyer uzmanlığı sistemini getirdiklerini anlattı.

-KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖRÜŞLERİ-

CHP Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, bakanlığın adında ”hayvancılık” kelimesinin de bulunmasını istedi.

Adında ”hayvancılık” kelimesinin olmamasının ”hayvancılığın dışlanmasının açık bir göstergesi olduğunu” ileri süren Özkan, hayvancılığın ülke için son derece önemli olduğunu ifade etti.

AK Parti Artvin Milletvekili Ertekin Çolak, kanunla, bakanlığın çağdaş ve modern bir yapıya kavuşacağını söyledi.

MHP Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ise tasarıya usul, esas ve muhtevası yönünden karşı olduklarını kaydetti.

Tasarının ”kuruluş kanunu olmadığını, sitemi değiştirdiğini” savunan Ertugay, ”Tasarı, AB ile de paralellik değil zıtlık arz ediyor” dedi. Ertugay, tasarının, bakanlıkların teşkilatlanmalarıyla ilgili kanuna da aykırı olduğunu ileri sürdü.

AK Parti Uşak Milletvekili Nuri Uslu, varsa eksiklikler ve yanlışlıklar, bunların alt komisyonda ele alınabileceğini kaydetti. Uslu, muhalefet milletvekillerinin bazı eleştirileri üzerine, tarım arazilerinin yabancılara satışının kesinlikle yasak olduğunu hatırlattı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ali Koyuncu, Bakanlığın daha süratli ve etkin çalışması için bu kanunun gerekli olduğunu ifade etti.

Tasarı görüşmelerin ardından verilen önergenin kabul edilmesiyle alt komisyona sevk edildi.

YuReKTeN

Her gün bir şey umuyoruz ve bir şey bekliyoruz ancak bazen hiçbir şeyin değişmeyeceğinin farkındayız, ancak yine de beklemeye devam ediyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir