Diyabet Ölüm Riskini Artırıyor Mu?

Şeker hastası olan kişilerin %80’i hastalık başlamadan ölme riski vardır. Burada sadece şeker riskli değildir. Diyabet nedeniyle damar sorunları baş gösterir, bu da ölüm riskini doğurur ayrıca diyabetli kişilerde daha fazla kanser, enfeksiyon, inme, karaciğer hastalıkları, ruhsal bozukluklar hatta intihar görülür. İlaç ile tedavi edilebilen bir rahatsızlık olan diyabette korunma olmazsa ölüm riski %2.5 oranında artar. Cambridge Üniversitesi’nde epidemiyoloji ve tıp profesörü olan bir ekip tarafından yapılan araştırmada, 820.900 insan incelenmiş ve 123.205 kadarı ölmüştür.

Bu yöntemde araştırmacılar, bir meta-analiz ve hipotez çalışması yapmıştır. Diyabet olanların olmayanlara oranla %80 oranında ölüme yakın oldukları bildirilmiştir. Ayrıca %25 oranında, karaciğer kanseri, pankreas kanseri, yumurtalık kanseri, kolorektal kanser ve akciğer, mesane ya da meme kanserinden dolayı ölümü de beraberinde getirebilmektedir. Damar hastalığından ölme riski de yüksektir çünkü damarları tıkar.

Şeker hastalığı olan kişilerin diğer hastalıklar arasında karaciğer ve böbrek hastalıkları, zatürree, diğer bulaşıcı hastalıklar ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı, ölüm riski çok fazladır. Açlık kan şekerinin 100 mg/dL üzerinde olması ölüm riskini arttırmaktadır. 50 yaşında bir diyabetli yaklaşık 6 yıl daha az yaşamaktadır. Diyabet tek başına tüm nedenlere bağlı ölüm riskini %52 oranında arttırırken, kalp hastalığından ölüm riskini %126 arttırıyor. Diyabette en sık karşılaşılan ölüm nedeni miyokard infarktüsüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir