Posted in Genel Haberler

Bekir Bozdağ nikah tartışmalarına son noktayı koydu

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ müftülerin nikah kıyma yetkisi ile ilgili açıklamasında Bu değişiklik, laiklik ilkesine aykırı değildir; aksine tam da laiklik ilkesinin gereğidir; hukuk devletinin gereğidir. Küçük yaşta evlilikleri teşvik eder, küçük yaşta evliliklerin önü açılır diyenler ya değişikliği bilmeyenler ya da bilerek çarpıtanlardır. Düzenleme, küçük yaşta evlilikleri teşvik etmez,…

Devamı
Posted in Genel Haberler

Bakanlar Kurulu resmi gazetede yayınlandı

Bakanlar Kurulu resmi gazetede yayınlandı Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla Cumhurbaşkanlığı makamına yazılan tezkerede, Bakanlar Kurulu listesi yer aldı ve Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak üzere beş bakan görevlendirilmesini Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109uncu maddesi ile 27 Eylül 1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 4üncü maddesi uyarınca takdir ve tensiplerinize arz ederim…

Devamı
Posted in Genel Haberler

Hükümetten hadım cezası açıklaması

Son günlerde medyada yer bulan hadım cezası ile ilgili haberlere Bakan Bozdağ açıklık getirdi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, cinsel saldırı ve çocuk istismarı suçlarına ilişkin çalışma konusunda, Bir hastalıktan kaynaklı suçun işlenmesi söz konusuysa bu hastalığın tıbbi açıdan tedavisi cihetine gidilecektir yoksa herhangi bir hadım etmek gibi bir ceza söz…

Devamı
Posted in Genel Haberler

Temyiz süresi 15 güne çıkarılıyor

İstinafa yeni düzenlemeler geliyor. Adalet Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısına göre, hükmün açıklanmasından itibaren 7 gün içinde yapılması gereken temyiz isteminde bulunma süresi, 15 güne çıkarılacak. AA Adalet Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısı taslağının yasalaşmasıyla istinaf mahkemelerinde ihtisaslaşmanın sağlanması, yargılamaların kısa sürede tamamlanması amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞın…

Devamı